ליבנה קציר, משרד עורכי דין  |  רחוב הירקון 67 בני ברק 5120613   03-5097788    03-5097799    office@katsir-law.co.il‏

“שעות נוספות” הן מילות קסם המחוללת פלאים כמעט על כל עובד בראיון העבודה. במקרים רבים, משתכנע המועמד לקבל משרה שהינה נחותה, באופן ברור, ביחס לכישוריו או לידע שלו, כאשר מנחה אותו המחשבה שהשעות הנוספות שיצבור בכל חודש תהפוכנה את שכרו החודשי לגדול יותר. מהן אותן שעות נוספות? כיצד הן מחושבות? מהם הסייגים להן?

מהן שעות נוספות בראיית החוק?

זו לשונו של סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951:

“(א) הועסק עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד בעד שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ-¼1 מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ-½1 מהשכר הרגיל.

היה שכרו של עובד, כולו או חלקו לפי כמות התוצרת, ישלם לו המעביד בעד כל יחידה, שנעשתה בשתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום, שכר עבודה לא פחות מ-¼1 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות, ובעד כל יחידה שנעשתה בשעות הנוספות שלמעלה משתים – לא פחות מ-½1 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות.

(ב) היה שכרו של העובד על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר, יהא המעביד זכאי ליתן לעובד בעבודה מן העבודות המפורטות בפסקה (2) של סעיף 4(א) ובסעיף 4(ב), במקום תשלום שכר לפי סעיף זה, מנוחה של שעה ורבע לפחות תמורת כל שעה משתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום, ומנוחה של שעה וחצי לפחות תמורת כל שעה נוספת שאחריהן.”

שעות נוספות או שעות עודפות?

חשוב להבחין בין שעות נוספות לשעות עודפות, שכן יש ביניהן הבדל מהותי. “שעות עודפות” הן שעות עבודתו של עובד, עד להיקף השעות אותן מכיל יום עבודה מלא (8.6 שעות בשבוע עבודה בן חמישה ימים). במקרים כאלה, העובד יתוגמל עבור שעות אלה כאילו היו אלה שעות עבודה רגילות ולא שעות נוספות.

אם כן, מהן בדיוק שעות נוספות? כ”שעות נוספות” נחשבות השעות העוברות את מכסת השעות היומית ביום עבודה מלא, או מכסת השעות השבועית בשבוע עבודה מלא.

כיצד מתבצע חישוב שעות נוספות עבור עובדים במשכורת?

חשוב לציין כי אם עבד העובד לשעות העבודה היומיות המצופות ממנו , יהיה העובד זכאי לתשלום עבור שעות נוספות, גם אם החישוב השבועי מורה כי לא השלים את מכסת השעות המלאה.

בחישוב שעות נוספות לעובדים ששכרם משולם על בסיס חודשי וקבוע (“עובדים במשכורת”) מתחלק התחום למספר אפשרויות:

  • במקומות בהם נהוגים שבועות עבודה בני חמישה ימים – השעות הנוספות מתחילות להיספר בימים בהן העבודה נמשכה מעבר לשמונה שעות ו-36 דקות ביום או מעבר ל-43 השעות השבועיות.
  • במקומות בהם נהוגים שבועות עבודה בני שישה ימים – השעות הנוספות מתחילות להיספר בימים א-ה החל מהשעה התשיעית, ובימי ו’ – החל מהשעה השביעית. מבחינת מכסה שבועית, השעות הנוספות תתחלנה להיספר בכל שעה שמעבר ל-43 השעות השבועיות.
  • במקומות עבודה בהם מוגדר יום עבודה בן תשע שעות (על פי הסכמים קיבוציים) – השעות הנוספות מתחילות להיספר החל מהשעה העשירית.
  • במקומות בהם נהוגה עבודה במשמרות – עובד העובד במשמרת הלילה (לצורך ההגדרה “עובד לילה” הוא עובד העובד לפחות שעתיים בין השעות 22.00 בלילה לשעה 06.00 בבוקר) יהיה זכאי לתשלום עבור שעות נוספות מהשעה השמינית והלאה.

גמול שעות נוספות לעובדים במשכורת:

בימי חול – יחושב ערכה של שעת עבודה כ-125% משכר שעת עבודה רגילה (תוספת של 25%) עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום העבודה. החל מהשעה השלישית תחול תוספת של 50% משכר שעה רגילה (כלומר 150% מערך שעת עבודה רגילה).

ביום המנוחה השבועי ובימי חג – ערך שעת עבודה של 175% משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות, וערך של 200% משעת עבודה רגילה מהשעה השלישית הנוספת ולאחריה. אם כי, בשנת 2012, בסע (חי’) 40632-10-10 אורי אוחנה נ’ מ.מ.ש מלונות בוטיק בע”מ, בפסק הדין בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, קבעה כב’ השופטת מיכל נעים דיבנר צורת חישוב שונה לתשלום השעות הנוספות בשבת (עבור השעתיים הראשונות הנוספות בשבת ישולם 187.5% מערכה של שעת עבודה רגילה ועבור שאר השעות הנוספות ישולמו 225% מערכה).

במידה והשלים העובד מכסת שעות העבודה השבועיות המלאה (43 שעות), ובנוסף עובד עבד גם ביום המנוחה או בחג, יהיה זכאי לתשלום השעות הנוספות שעבד במהלך החג או יום המנוחה החל מהשעה הראשונה של עבודתו.

כיצד מתבצע חישוב שעות נוספות עבור עובד שעתי?

  • שעות נוספות יומיות – עובד שעתי שעבד שעות נוספות באחד מימי עבודתו יהיה זכאי לגמול עבור השעות הנוספות שעבד באותו יום, גם אם בחישוב השעות השבועי עבד פחות מ-43 שעות.
  • שעות נוספות שבועיות – עובד שעתי אשר עבד מעל ל-43 שעות שבועיות, זכאי לגמול שעות נוספות החל מהשעה ה-44 והלאה, גם במידה ועבד באותו חודש פחות מסה”כ השעות המהוות משרה מלאה (186 שעות).

לסיכום:

כפי שניתן לראות, תחשיב שעות נוספות עלול להיות מסובך במקצת, במיוחד עבור מי שאיננו בקיא בחוק ובניואנסים השקים שלו. לכן, לעיתים, התחושה שאינכם מתוגמלים כראוי, עשויה להתגלות כמוצדקת. במקרה כזה, טוב תעשו אם תתייעצו בעורך דין שלו ניסיון מקצועי בתחום דיני עבודה.