ליבנה קציר, משרד עורכי דין  |  רחוב הירקון 67 בני ברק 5120613   03-5097788    03-5097799    office@katsir-law.co.il‏

בואו נסתכל לפחד הכי גדול שלכם ישר בעיניים!

אחד הפחדים הגדולים שלנו כאנשים מבוגרים (“בגירים” בלשון החוק), הוא הפחד שמא יקרה לנו משהו, אשר בעקבותיו יילקחו מאיתנו כושר השיפוט או היכולת להבהיר לסביבה את רצוננו באותה נקודת של הזמן.

בסיטואציה כזו, אדם אחר יידרש לקבל החלטות עבורנו כאפוטרופוס, לרוב בני המשפחה יאלצו לעבור הליך בבית המשפט ומול פקידת הסעד בבקשה להתמנות כאפוטרופוס.

בהמשך על האפוטרופוס להגיש דוחות שוטפים על התנהלותו לאפוטרופוס הכללי מדובר בהליך מעיק ומורכב.

יתרה מכך, לאפוטרופוס שהתמנה אין הנחיות כיצד נרצה שיטפלו בעניינינו ויתכן כי יפעל לא כפי שהיינו רוצים.

ייפוי כח מתמשך: על מנת למצוא פיתרון לסוגיות אלו יצא לאחרונה הסדר משפטי הנקרא “יפוי כוח מתמשך” שמאפשר לאדם לתכנן את עתידו מראש ובכך לייתר את הצורך בפניה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס.

כך במידה רבה, נפתר החשש של אנשים רבים, כי במקרים בהם יכולתם לקבל החלטות בצורה שקולה ומודעת תיפגע, אכן יהיה מי שיעשה זאת עבורם, והוא לא ימונה בצו בית משפט או באופן שרירותי. עו”ד ליבנה קציר, בעלת הסמכה והתמחות בתחום, שופכת אור על הנושא הכאוב ועל הפתרון – ייפוי כוח מתמשך.

מה הוא ייפוי כוח מתמשך? מסמך משפטי אשר מאפשר לכל בגיר, להחליט על ידי מי וכיצד יטופלו ענייניו בעתיד, במידה ולא יוכל לעשות זאת בכוחות עצמו. ה”ממנה” (אותו בגיר החותם על המסמך המשפטי) ממנה מיופה כוח אחד או כמה אשר הופך למוסמך לפעול בשמו בעתיד, לכשמצבו לא יאפשר זאת. מיופה הכוח חותם ומאשר בפני עורך דין המוסמך לכך על הסכמתו לתוכנו של ייפוי הכוח המתמשך, כולל הנחיות מקדימות הנכללות בכל ייפוי כוח כזה.

את ייפוי הכוח המתמשך עורכים בעוד האדם צלול ויכול לקבוע את מי ירצה למנות, אין צורך בפניה לבימ”ש בבוא היום ואין צורך בהגשת דוחות.

תחומי ייפוי הכוח מתחלקים לשלושה תחומים עיקריים: רכושי, רפואי ועניינים אישיים, כשייפוי כוח בענייני רכוש כולל את נכסיו והתחייבויותיו הכספיות של האדם, ייפוי הכוח בעניינים רפואיים הכולל את כל ההיבטים הרפואיים וכן ייפוי כוח בעניינים האישיים מתייחס לתחום רווחתו האישית של הממנה (מקום מגוריו, חיי היומיום שלו, צרכיו וכד’).

כאשר בייפוי הכוח המתמשך ניתן לקבוע אילו סמכויות ינתנו בכל אחד מהתחומים אם בכלל.

כיצד יפעלו מיופי הכוח?

במרבית המקרים, ההנחיות המקדימות המלוות ייפוי כוח כזה אמורות להיות מפורטות דיין כדי שתוכלנה לכסות את רוח הדברים, בה היה פועל הממנה בעצמו, לא היה מסוגל לעשות זאת. כמובן שכבני אנוש אין לנו אפשרות לחזות את העתיד ולא ניתן לצפות את כל האפשרויות מראש, ולכן, עו”ד המוסמך לענייני ייפוי כוח מתמשך יידע לכוון את הממנה לעיקרי הדברים החשובים לו, ועל פיהם להחיל את רוח הדברים גם על האפשרויות שלא נחזו מראש.

למה חשוב שעו”ד המוסמך לכך יהיה מעורב בניסוח?

בנוסף לפן החוקי לפיו רק עו”ד שהוסמך לכך יוכל להפיק ייפוי כוח מתמשך שכזה, רק עו”ד שעבר הכשרה מתאימה לכך יתאים לביצוע משימת הניסוח והייעוץ לאורך התהליך והכל כדי לאפשר שרצון הממנה ימומש בבוא היום.

ייפוי כוח מתמשך הוא הדרך שלכם להבטיח כי גם כאשר מצבכם לא יאפשר זאת, עדיין, כל מה נוגע לכם וסביבכם, יתנהל בדיוק כפי שהייתם עושים זאת בעצמכם. אל תתנו לגורל להחליט מי יחליט עבורכם כשאתם לא תהיו מסוגלים לעשות זאת.