ליבנה קציר, משרד עורכי דין  |  רחוב הירקון 67 בני ברק 5120613   03-5097788    03-5097799    office@katsir-law.co.il‏

אנשים רבים נקלעים לחובות בהוצאה לפועל, אשר אין באפשרותם לשלם. הליך של קבלת הפטר מאפשר לאותם חייבים לפתוח דף חדש ולהשתקם כלכלית, ללא הצורך בפתיחה של הליך פשיטת רגל. מי זכאי להיכנס למסלול הפטר בהוצאה לפועל? מה השינויים שחלו לאחרונה במסלול זה ומדוע חשוב לפנות לייצוג משפטי במסגרת זו?

 קבלת הפטר בהוצאה לפועל

בחודש ספטמבר 2015, בוצע תיקון בחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס 47) אשר יצר עבור חייבים בהוצאה לפועל שהנם מוגבלים באמצעים, אפשרות לקבלת הפטר מחובותיהם ללא צורך בפתיחה של הליך פשיטת רגל. מדובר היה בצעד חשוב ביותר אשר מטרתו הייתה לאפשר לחייבים לצאת לדרך חדשה ולא להיות עוד במצוקה כלכלית קשה כל כך. אולם, בשל תנאי הזכאות המחמירים יחסית שקבע התיקון לחוק (למשל סכום החובות ועמידה מלאה בצו התשלומים) מספרם של החייבים אשר עשה שימוש בהליך זה היה נמוך יחסית. זאת ככל הנראה מתוך חשש כי הבקשה תידחה. מתוך הבנה זו, בוצע שינוי מהותי במסלול קבלת ההפטר. בחודש יוני 2018 נכנס לתוקפו תיקון 57 לחוק ההוצל”פ, אשר הרחיב את תנאי הזכאות ועתה חייבים רבים יותר יכולים לפנות למסלול זה ולקבל הפטר מחובותיהם. חשוב לציין, כי עמידה בתנאי הזכאות אינה מבטיחה קבלת הפטר בשל כך כי לרשם ההוצאה לפועל יש שיקול דעת בהליך זה. על כן, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייצוג משפטי מקצועי אשר יגדיל באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת ההפטר.

תנאי הזכאות

להלן פירוט של תנאי הזכאות למסלול הפטר בהוצאה לפועל, במסגרתו נציג גם את השינויים שחלו בהסדר בעקבות תיקון 57 לחוק ההוצאה לפועל:

  1. החייב מוגבל באמצעים: תנאי זה דורש כי החייב מוגדר בהוצאה לפועל כמוגבל באמצעים במשך 4 שנים לפחות טרם הגיש את הבקשה לקבלת הפטר.
  2. סכום החובות: בעבר, מסלול זה היה פתוח רק בפני מי שחובותיו אינו עולים על 800,000 ₪ אולם, לאחר תיקון 57 לחוק, התקרה עלתה משמעותית לסך של 2,000,000 ₪.
  3. עמידה בצו התשלומים: לפני התיקון לחוק, על החייב היה להראות כי עמד באופן מלא בצו התשלומים החודשי במשך 3 שנים לפחות קודם להגשת הבקשה. כיום, יוכל להיכנס למסלול אף אם שילם מחצית מצו התשלומים ובלבד כי ישלים את הפיגורים.
  4. קיומם של נכסים: שינוי מהותי מאוד בהסדר, הקובע כי רשם ההוצאה לפועל מוסמך לתת הפטר גם למי שיש לו נכסים הניתנים למימוש לתשלום החוב, כאשר לפני כן, קיומם של נכסים שכאלו היה שולל את זכאות החייב למסלול.

פנייה לייעוץ וייצוג משפטי

הליך קבלת הפטר בהוצאה לפועל הוא הזדמנות פז עבור חייבים לפתוח דף חדש בחייהם, אולם חשוב להבין כי אין די בעצם הגשת הבקשה לשלם קבלת ההפטר. מלבד עמידה בתנאי הזכאות שפורטו לעיל, לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת נרחב האם להעניק לחייב הפטר מן החובות או אם לאו. כמו כן, לא אחת, הליך זה אינו המתאים ביותר עבור החייב, אלא עליו לפנות דווקא להליך של פשיטת רגל. משום כך, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי, במסגרתו יבחן עורך הדין את נסיבות המקרה לעומקן ויחווה דעתו באשר למסלול האופטימאלי עבור החייב. לאחר קבלת החלטה בעניין זה, עורך הדין יכין את כל המסמכים הדרושים, ינסח את הבקשה המתאימה וייצג את החייב מול הגורם הרלוונטי, יהיה זה ההוצאה לפועל או בית המשפט. כך גדל באופן משמעותי הסיכוי לקבלת הפטר מן החובות, דבר אשר יאפשר לחייב להתחיל בדרך חדשה. לסיום נציין כי הליך קבלת הפטר בהוצאה לפועל פתוח בשלב זה בפני החייבים עד ספטמבר 2019 ולכן, מומלץ שלא להשתהות ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי בהקדם.