ליבנה קציר, משרד עורכי דין  |  רחוב הירקון 67 בני ברק 5120613   03-5097788    03-5097799    office@katsir-law.co.il‏

אחת המגבלות החמורות שניתן להטיל על חייב בהוצאה לפועל, הוא צו עיכוב יציאה מן הארץ. מטרתו של צו זה היא למנוע מן החייב להעלים נכסים בחו”ל אשר יכולים לשמש לפרעון החוב ו/או להימלט למדינה אחרת, על מנת להתחמק מתשלום החוב. כיצד מבטלים הגבלה זו?

מהו צו עיכוב יציאה מן הארץ?

צו זה ניתן נגד חייבים בהוצאה לפועל, במסגרתו נאסרת על החייב יציאה מגבולות המדינה וזאת מחשש שינסה להבריח נכסים ו/או להתחמק מתשלום חובותיו. אמנם, תכליתה של הגבלה זו היא להגן על זכותו הקניינית של הזוכה לקבל את כספו אך מנגד, מדובר ללא ספק באחת המגבלות הקשות ביותר שמתיר החוק לזוכים בהוצאה לפועל לנקוט כנגד חייבים. זאת משום שמדובר בפגיעה בחופש התנועה, אחת מזכויותיו הבסיסיות ביותר של האדם.

 כיצד ניתן לבטל את ההגבלה?

כל הגבלה אשר הוטלה על חייב בהוצאה לפועל ביוזמת הזוכה, לרבות עיכוב יציאה מן הארץ, ניתן לבטלה באחת משתי דרכים: הידברות עם הזוכה ושכנועו לבטל את ההגבלה, דבר הנעשה בדרך כלל בתמורה לתשלום החוב, הצעת פשרה או צו תשלומים גבוה יותר. כאשר אפשרות זו איננה רלוונטית בשל מצבו הכלכלי של החייב, או כאשר לא הושגה הסכמה עם הזוכה, ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביטול ההגבלה. אם יאשרה, רשאי רשם ההוצאה לפועל להתנות את ביטול ההגבלה ויציאת החייב מן הארץ, בחתימת ערבים ובמתן ערבות כספית.

פנייה לרשם ההוצאה לפועל

החייב רשאי להגיש בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ, במסגרתה עליו לנמק בברור ובפירוט מדוע הוא מבקש לצאת מישראל ומהן ההצדקות לאפשר לו לעשות כן. הבקשה תכלול פרטים על יעד הנסיעה, מטרתה, משכה ואלו ערובות יכול החייב לספק לחזרתו לישראל. היות שמדובר על הגבלה שמטרתה לשמור על זכותו הקניינית של הזוכה, בקשה לביטול לא תתקבל אם אינה כוללת נימוקים מתאימים ואיתנים. מטבע הדברים, כאשר זו מוגשת על ידי עורך דין מקצועי ובעל ניסיון, גדל הסיכוי לקבלת הבקשה, משעורך הדין יידע אלו טיעונים להעלות בבקשה ולהציגם באופן המשכנע והמבוסס ביותר.