ליבנה קציר, משרד עורכי דין  |  רחוב הירקון 67 בני ברק 5120613   03-5097788    03-5097799    office@katsir-law.co.il‏

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, הזוכה יכול לנקוט באמצעים שונים כנגד החייב וביניהם, להגיש בקשה על הגבלת רישיון נהיגה. מדובר בסנקציה קשה הפוגעת ביכולתו של החייב לנהל חיים תקינים. כיצד ניתן להביא לביטולה של הגבלה זו? בזאת יעסוק המאמר שלפניכם.

הגבלה על רישיון נהיגה

כאשר מתנהל נגד חייב תיק בהוצאה לפועל, ניתן להטיל עליו סנקציות שונות, ביניהן עיקולים, צו עיכוב יציאה מן הארץ וכן הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רישיון נהיגה. משמעותה של הגבלה זו כי מהרגע שהוטלה, החייב אינו רשאי לנהוג עוד עד אשר זו תבוטל. בישראל, בה מרבית האוכלוסייה מתניידת ברכב פרטי, מדובר במגבלה משמעותית, אשר לא רק פוגעת באיכות חייו של החייב, אלא גם יכולה להוות פגיעה בפרנסתו. כמו כן, בנוסף לזאת, בחלוף תקופה, בה לא בוטלה ההגבלה, רשאי משרד הרישוי להתנות את חידוש הרישיון במבחן תאוריה ובדיקות רפואיות. הבשורה הטובה היא כי עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל, יכול במקרים רבים להביא לביטולה של הגבלה זו.

 ביטול ההגבלה – פנייה אל הזוכה

משהוטלה על החייב הגבלה על רישיון נהיגה, מומלץ שלא להשתהות ולפנות מוקדם ככל האפשר לעורך דין המתמחה בהוצאה לפועל. עורך הדין יבחן את נסיבות המקרה ועל פיהן, יפעל באפיק המתאים. ככלל, ישנן שתי אפשרויות לביטול ההגבלה, הראשונה היא פנייה אל הזוכה בהצעת פשרה לתשלום החוב, או קביעת צו תשלומים גבוה יותר מזה הקבוע בתיק ההוצאה לפועל וזאת בתמורה לביטול הגבלה זו והגבלות נוספות שהוטלו על החייב, היה והוטלו. אפשרות זו רלוונטית כמובן רק כאשר לחייב קיימת אפשרות כלכלית מתאימה. אפשרות נוספת היא הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל, כפי שיפורט להלן.

הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל

פרט לאפשרות כאמור, להגיע להסכמות עם הזוכה, ניתן גם להגיש בקשה לביטול ההגבלה. זו צריכה לכלול נימוקים מתאימים, אשר ישכנעו את רשם ההוצאה לפועל כי ראוי לבטל את ההגבלה. בין היתר יוכל החייב לטעון כי רישיון הנהיגה חיוני לו לצרכי פרנסה (למשל לצורך הגעה לעבודה או אם הנו נהג במקצועו). טענה נוספת שניתן להציג, היא כי החייב זקוק לרישיונו עקב מגבלות ניידות מהן הוא סובל או נכות של בן משפחה התלוי בו. כאשר הבקשה מנוסחת היטב ומנומקת דיה, יש סיכוי מצוין כי רשם ההוצאה לפועל ייעתר לה ועל כן רצוי להסתייע בעניין זה בעורך דין מומחה.